EVO fitness

Info
Statistics
Created: 11/22/10
Last Edited: 12/04/12
64851
3309
Description
Bakgrunn

Treningsmarkedet har hatt sterk vekst det siste tiåret og treningssentre har ekspandert og etablert seg i Skandinavia. De etablerte kjedene legger til flere tjenester, noe som gjenspeiles i prisen. Klienten så det var rom for et alternativt treningsmarked og tok kontakt med Mission for å hjelp til realiseringen av ideen.

Løsning

Et nytt konsept ble utviklet, der mindre treningssentre lokalisert i urbane sentrumsområder kunne tilby kvalitetstrening til en brøkdel av prisen. Dette konseptet trengte en identitet som gjenspeilet et enklere treningstilbud. Mission kalte den nye merkevaren EVO for å fokusere på utviklingen av individet og markedet.

Den visuelle identiteten reflekterte et enkelt treningstilbud uten å miste kvalitetsfølelsen. Farger, materialvalg og språk ble kombinert for å gi en moderne og velkommen treningsopplevelse.

Resultat

Den nye identiteten har vært grunnleggende i fremdriften av etableringen av EVO ved å sikre investeringer, rask tiltrekke seg nye medlemmer og utvide treningssentrene til nøkkelloksjoner.

Leveranser

Merkevarestrategi
Firmanavn
Merkevareidentitet
Nettside
 • EVO fitness
 • Challenge
  The personal fitnessmarket has seen strong growth in the last decade with fitness centres expandingacross Scandinavia. Established chains are adding more services, which isreflected in increasing prices. Our client identified an alternativeopportunity and approached Mission to help them bring it to life.


  Solution
  A new concept wasdeveloped with smaller centres, located in urban neighbourhoods offeringexcellent training at a fraction of the price. The concept needed a newidentity that differentiated the brand as something easier. Mission named thebrand “Evo”, signalling the personal development of the individual and a changewithin the industry.
  The brand identityreflected the simplicity in the offer without sacrificing the quality. Colour,language and materials combined to give a modern and welcoming sportexperience.


  Result
  The new brand has beenfundamental to the momentum of this venture, securing investment, attracting afast growing membership and expanding the centres into key locations.

Discuss This Project: ( Comments)

You must to join the conversation.